เกี่ยวกับเรา

นวพลาสติกผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไวนิลของอาเซียน เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2513 ถือหุ้นโดยบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในเครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG กลุ่มบริษัทชั้นนำที่ใหญ่และทันสมัย เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันนวพลาสติก ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า 2 กลุ่มใหญ่ คือ สินค้าท่อและข้อต่อ PVC ภายใต้แบรนด์ตราช้าง และอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งจาก Vinyl ภายใต้แบรนด์ วินด์เซอร์ ผลิตภัณฑ์จากบริษัทนวพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 , ISO 9002 , OHSAS 18001 และได้รับรางวัล The Prime Ministers Industry Award

จากจุดเริ่มต้น นวพลาสติกมุ่งมั่นทุ่มเทพัฒนาศักยภาพจนก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตสินค้าและบริการในธุรกิจพลาสติกอย่างครบวงจร โดยมีจุดมุ่งหมายเดียว คือ มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างมีจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดนิ่งและเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาดในธุรกิจไวนิลในอาเซียน จากแนวทางดังกล่าว ก่อให้ธุรกิจเกิดการเติบโตแข็งแรงอย่างต่อเนื่องจากในประเทศสู่การขยายการลงทุนกับคู่ค้าทั่วภูมิภาคอาเซียน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอย่างทั่วถึง